Framtidssatsa! | Framtidssatsa – en halvdags workshop
218
page-template-default,page,page-id-218,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Framtidssatsa – en halvdags workshop

Halvdagen har formen av en framtidssatsa! (”Impact betting”) workshop.

 

Vi tar upp trenderna och teknikerna som är på frammarsch och kommer att få mer eller mindre genomgripande genomslag över stora delar av vårt samhälle och därför på något sätt kommer att påverka oss som individer och företag. För att få igång tankarna och inspirera till funderingar kring framtiden för just dig och er i detta sammanhang.

 

Vilka trender och tekniker kommer att ha störst påverkan på oss? Vilka möjligheter erbjuder eller skulle detta kunna erbjuda oss? Vilka nya beteenden och händelsekedjor som kan tänkas påverka oss kan detta ge upphov till? Vad behöver vi då göra redan nu för att lära oss mer i syfte att förstå bättre hur vi anpassar oss på bästa sätt?

 

Målet är att trigga deltagarna att tänka framåt och utanför företagets väggar. Att väcka nyfikenheten på omvärlden, vad som händer där och hur detta kan påverka det egna företaget inom viss framtid. Att tänka i termer av hur stor potentiell påverkan det kan ha/få för oss och vad vi då kan göra för att förhålla oss bäst till detta. Att väcka lusten att lära mer, och att öka förståelsen för varför vi då återkommande behöver ”kalibrera” våra utåtblickande instrument och förmågor.

 

Ett schema för en typisk Framtidssatsa! workshop kan se ut så här:

10:00 Intro till dagen.

11:00 Genomgång av tekniktrender

11:30 Framtidssatsa runda 1 – satsa ”framtidspengar” på den trend du tror påverkar er verksamhet mest

12:00 Lunch

13:00 Framtidsspana – leta nya signaler om tekniktrenderna

14:00 Framtidssatsa runda 2

14:30 Paus

15:00 Vad gör man som framtidsspanare?

16:00 Dagen är slut

 

  1. Dagen inleds med en introduktion till varför vi som företag framöver kommer att behöva utveckla förmågan att följa och reagera proaktivt på vår omvärld för att överleva och vara framgångsrika.
  2. Övningen inleds sedan med en kortfattad presentation av de teknologier och trender som anses vara mer eller mindre relevanta för den grupp / det företag som deltager i övningen. Efter 1-2 minuters snabbgenomgång av av varje område får deltagarna satsa (leksakspengar) på den trend de tror kommer att få mest betydelse och påverkan på det egna företaget. ”Vinnare” blir det område (teknik eller trend) som mest pengar satsade på sig. Detta ger en första signal om vad deltagande kollegor bedömer vara relevant för företaget att följa framöver.
  3. Efter en summering av första delen av övningen, får sedan deltagarna uppgiften att i grupper utföra egen framtidsspaning eller ”scouting” inom något/några av de presenterade områdena. Efter interna gruppdiskussioner kring hur de har satsat och varför i steg 1 samt vilka områden de vill scouta lite djupare nu i steg 2, får deltagarna utföra sin egen scouting.
  4. Sedan är det dags för deltagarna med sin nyvunna scouterfarenhet och något djupare kunskap kring de utvalda teknologierna och trenderna att göra en ny satsning. Har den egna signalspaningen och de diskussioner som varit inom grupperna gett nya insikter och bedömningar? Har dessa insikter i sin tur förändrat kollegiets syn på vad som är mest betydelsefullt för företaget att följa närmare och lära sig mer om framöver?