Framtidssatsa! | Människan är problemet och entreprenören lösningen
503
page-template-default,page,page-id-503,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Människan är problemet och entreprenören lösningen

Vi har så ofta sett att man provat ”de senaste” och ofta ”rätt” metoder och processer för att förändra och förbättra. Man har även ofta haft rätt målsättningar och bakomliggande motiveringar för detta. Man vill väl. Må det vara mer innovation, digital eller agil transformation eller en snabbare, mer kundfokuserad produktutveckling som varit målet, men trögheten för eller frånvaron av framgång beror (nästan) alltid på samma sak.

 

”Man glömmer bort människan, och det faktum att våra företag i grunden är mänskliga system”

 

Man glömmer bort människan, och det faktum att våra företag i grunden är mänskliga system. Att det är just människan och dennes roll i sammanhanget som är utmaningen. En utmaning som måste antas om man vill uppnå någon form av hållbar framgång. Resten är ur detta perspektivet sekundärt. Det är ”bara” utrullning eller exekvering av plan och process, applicering av metod och verktyg. Låt vara att de sedan i praktiken i framgångsrika fall går hand i hand.

Utan att vi får den investering i förståelse, lust, nyfikenhet, engagemang och fokus som krävs för att lägga om hela eller stora delar av ramverket för hur och med vad vi arbetar, kommer förändringsinitiativet snart att få tomt i kassan och slutligen dö ut.

 

”…investering i förståelse, lust, nyfikenhet, engagemang och fokus…”

 

Investeringen bakom alla typer av förändringsprojekt finansieras till största del av människorna som berörs. Utan denna insikten och villigheten att bemöta detta faktum som den primära punkten på dagordningen, är initiativet nästan dömt att misslyckas på förhand.

Det handlar inte om att förändringsviljan eller förmågan inte finns hos enskilda individer och team på våra företag, det handlar istället mer om att förmå lyfta upp dem till organisatoriska viljor och förmågor. Utan att tappa i kraft eller uthållighet på vägen. Vi måste då arbeta väldigt dedikerat och tydligt med människorna vi behöver ha med oss i den riktning och på det sätt vi vill röra oss framåt.

 

”Vi behöver alltså investera stort i de människor vars investering vi behöver tillbaka”

 

Vi behöver alltså investera stort i de människor vars investering vi behöver tillbaka. Denna investering från företagets sida behöver då göras med hänsyn till vad den syftar till. Att trigga, ge mandat, förstå sammanhang och syfte, väcka lust, nyfikenhet och engagemang.

”Det handlar väldigt mycket om att rama in utmaningen…”

 

Det handlar väldigt mycket om att rama in utmaningen och förklara att syfte, mandat, lust, nyfikenhet och engagemang är en del av var och ens arbetsbeskrivning framöver. Inte som ett pålägg som skall konkurrera om ork, tid och bandbredd med det ”vanliga” arbetet, utan ses som en integrerad del av detsamma. Sedan kan vi ta oss an utrullning och exekvering av plan och process.

Glöm bara inte bort att minnet hos alla inblandade är kort, och tron på budskapet är en färskvara. Vi behöver återkommande upprepa, visa genom att göra och sedan mäta framgång på rätt saker.

 

”Vi behöver återkommande upprepa, visa genom att göra och sedan mäta framgång på rätt saker”

 

Vårt fokus och ansats är just denna. Att hjälpa företag rama in utmaningen utifrån ett mänskligt perspektiv, och med det sikta på att trigga nyfikenhet, lust och engagemang och rätt mått av fokus för att få kraften att vända skepp och röra oss snabbt framåt i önskad riktning

De mänskliga egenskaper vi pratar om här, är egenskaper som ofta används för att beskriva entreprenören. Det är egenskaper som krävs för att klara av och bli framgångsrik i entreprenörslivet, och visst är det så att vi gärna ser vår utmaning som att vi skulle vilja väcka de inre entreprenörerna i oss alla.

 

”…väcka till liv och uppmuntra den slumrande entreprenören hos våra medarbetare”

 

Så låt oss beskriva det så, som en primär utmaning att väcka till liv och uppmuntra den slumrande entreprenören hos våra medarbetare. Och samtidigt ge dem de processer och verktyg de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som de får fullt utlopp för sin entreprenöriella ådra.